02. 05. 2018

Prednáška v rámci kampane Týždeň mozgu

V čase, keď naši maturanti OATA písali maturitnú skúšku z anglického jazyka, mali žiaci 2. a 3. ročníka prednášku na tému mozog, jeho činnosť, výkonnosť, fungovanie, ale aj zlyhávanie .

PhDr. Elena Uhláriková, sociálna pracovníčka zo Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb v Žiline sa stretla s našimi študentami v rámci celosvetovej kampane Týždeň mozgu.

Kampaň sa koná pod zastrešením Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti. Cieľom tejto kampane je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä o prevencii.

Ďakujeme pani Uhlárikovej za prednášku, ktorá bola veľmi inšpiratívna, a v ktorej sme sa dozvedeli veľa zaujímavosti o mozgu a o potrebe trénovania mozgových závitov.
Návrat späť