20. 12. 2017

Metodické sústredenie vyučujúcich Katolícke náboženstvo

Metodické sústredenie vyučujúcich Katolícke náboženstvo na cirkevných školách v Žilinskej diecéze.

V závere novembra, 29. a 30.11.2017 sa Rodinkovo v Belušských Slatinách zmenilo na centrum pedagogiky a tvorivej didaktiky . Učitelia, katechéti a kňazi KŠ DCZA sa zamýšľali nad novými spôsobmi priblíženia náboženstva, duchovných hodnôt a pilierov našej viery dnešnému mladému človeku, žiakovi na katolíckej škole. Venovali sa témam: "Môj žiak - bytosť aktívna" (Efektívne stratégie aktivizovania žiakov na vyučovaní Katolíckeho náboženstva) pod vedenímMgr. Jany Trabalíkovej, PhD. a témam "Cesty zrenia" - pre chlapcov a dievčatá vo veku 11 až 25 rokov ,ktoré predstavili členovia saleziánskej rodiny:Eva Rušinová, FMA a Peter Naňo, SDB. S množstvom námetov v mozgovej, papierovej i digitálnej pamäťovej jednotke, sa katechéti rozišli do svojich škôl odskúšať naučené.
Návrat späť