04. 07. 2017

Kráľovná pokoja v Európskom parlamente

Pokoj v Európe, pokoj v Európskom parlamente... Potrebovali by sme ho, však? Našou návštevou parlamentu sme ho síce nepriniesli, no veríme, že spoločnou modlitbou sme k nemu prispeli. 
11. – 15. júna 2017 sa zopár študentov Spojenej školy Kráľovnej pokoja zo Žiliny zúčastnilo exkurzie do Európskeho parlamentu organizovanej tímom európskeho poslanca Branislava Škripeka. V rámci programu sme parlament navštívili oficiálne aj neoficiálne, sledovali rokovanie v sále, aj si vypočuli skvelú prednášku o fungovaní parlamentu, či životné príbehy stážistov aj členov tímu v zasadačkách. Naši dvaja študenti si počas návštevy vyskúšali aj prácu moderátora a natočili s poslancom B. Škripekom rozhovor o udalostiach v „Štrasburskom" parlamente.
Sme radi, že na pár dní sme sa stali súčasťou tímu, ktorý sa o pokoj v Európe veľmi naliehavo zasadzuje. Uvedomili sme si, že táto práca je pre nich častokrát boj – boj o hodnotu života a rodiny, boj za spravodlivosť a tým o skutočný pokoj – pretože sme presvedčení, že ten je možné dosiahnuť iba v spoločnosti postavenej na Božích princípoch.
Slovenský aj štrasburský tím Braňa Škripeka sa od tímov ostatných, cca 750 poslancov EP, líši diametrálne. Nie je to pre nich len práca, či životné poslanie. Je to tím priateľov, pre ktorých je to poslanie Bohom dané, do ktorého vkladajú srdce aj ducha. Je to tím, ktorý spolu nielen pracuje, ale sa aj spolu modlí a prosí Boha o vedenie.
Máme nádej, že aj vďaka takýmto politikom a ich tímom sa naša Európa opäť bez kompromisov vráti k svojim kresťanským základom a stane sa pokojným, bezpečným, morálnym, trvalo udržateľným a neustále sa vyvíjajúcim miestom pre spokojný život miliónov ľudí.
Nech je teda ich práca Bohom požehnaná, nech sú otvorení na Božie vedenie a nech je cez ich prítomnosť a prácu požehnaný parlament i celá Európa.
Mgr. Katarína FilipováNávrat späť