17. 06. 2020

Jazykový letný tábor

Doprajte deťom skvelý jazykový týždeň s možnosťou zdokonaliť si znalosti z angličtiny a nemčiny a
pritom si užiť týždeň plný zábavy v našom letnom tábore...
Centrum voľného času pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2 v Žiline, pripravuje v lete:
1. termín od 13. júla do 17. júla 2020
2. termín od 20. júla do 24. júla 2020

Denný tábor bude prebiehať každý pracovný deň v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod.
Tábor ponúka možnosť vybrať si medzi jazykom anglickým a nemeckým.
Deti počas celého týždňa budú sprevádzať animátori hovoriaci anglicky a nemecky. V oboch ponúkaných termínoch sa vytvoria dve skupiny deti, ktoré počas celého týždňa budú mať jedného lektora toho jazyka, ktorý si zvolili. Skupiny sa budú i navzájom stretávať, a to pri rôznych aktivitách, kde spoločne budú rozvíjať nové priateľstvá.

viac info a možnosť prihlasovania tu: https://sskp.edupage.org/text/?text=text/text1&subpage=0


Návrat späť