20. 12. 2017

Duchovno-formačné sústredenie riaditeľov katolíckych škôl

Školský rok je rozbehnutý, povinností pribúda a s nimi aj starosti a únava riadiacich pracovníkov katolíckych škôl.

A to je čas na krátku zastávku a načerpanie nových síl a inšpirácií. O to sa už tradične, vždy v závere kalendárneho roka, pokúšajú riaditelia katolíckych škôl Žilinskej diecézy na duchovno-formačnom sústredení.

Tento rok sa utiahli do malebného horského prostredia na Donovaloch, v tejto dobe ešte tichého a vyľudneného. Páter František Kovaľ, SJ sa snažil zasiať do duší riaditeľov zrnká nových výziev ale aj povzbudenie, ktoré vyplývalo z analýzy zmysluplnosti a poslania katolíckej školy. Pár myšlienok na ilustráciu:

 

 • Riaditeľ by mal budovať víziu školy s jemnou tvrdohlavosťou. Ak ľad praská, treba sa vrátiť a počkať dokiaľ stuhne.
 • ...je potrebné rozlišovanie, zachytávať znamenia čias. To čo dnes slúži na slávu Božiu, zajtra to už nemusí platiť....konkrétny Boh je v dnešku...
 • ...neprichádzajú k nám hotoví žiaci, ale ani učiteľ nie je ten, kto žiaka "dohotoví", ja nie som "absolútny učiteľ a vychovávateľ",....nechajme sa žiakom dovychovávať sa...
 • ...v úlohe učiteľa môžem byť znepokojený, ale nie frustrovaný...
 • Učiteľ sa díva do budúcna - iba rozsieva, sme ako Mojžiš, ktorý vidí zasľúbenú zem.
 • Akýkoľvek lajdák stojí pred vami, vždy je to vrchol stvorenstva - človek.
 • Boh hovorí Mojžišovi: "vyveď môj ľud"... - aj my dostávame žiakov len na určitý čas, ...vyvádzame ich z nevedomosti, zlozvykov, puberty...Mojžiš vyvádzal Izraelitov s ťažkosťami. Reptali, búrili sa...ako aj my v škole máme ťažkosti, chýbajú ľudia, peniaze, uznanie...
 • Aké krásne sú nohy jeleňa, ktorý prináša dobrú zvesť - aj naše školy sú ako nohy jeleňov...
 • V školách by sme mali reagovať rýchlo, ako záchranári - pre záchranu sveta...
 • Matka a učiteľ nebudú nikdy dostatočne odmenení...
 • Evanjelium je kvas, ale aj škola je kvas, kto má tendenciu tvrdohlavo kriesiť minulosť, nemá perspektívu....
 • Ako sa Boh znížil a stal človekom, tak aj učiteľ sa môže stať žiakom bez toho, aby prestal byť učiteľom.
 • Modlitba nás neoslobodí od utrpenia a námahy. ...modlitba vyvoláva znepokojenie ak sa dotkne našich ilúzií, našej pohodlnosti...a ten nepokoj je dobrý, transformujúci.
 • Ak nebude naše prostredie náboženské, bude terapeutické...
 • Problémy v škole sa nevyriešia väčším blahobytom, netreba lepší systém ale lepších ľudí....
 • Svätosť si zamieňame a nahrádzame slušnosťou. Nevieme , či bojíme sa upozorniť na chyby, ...lebo nikto nechce byť zlý,... každý chce byť "slušný".
 • Veľký ľudia prekvapujú niečím výnimočným,...sv. František chudobou,...Benedikt svojim odstúpením.. a aj naša škola by mala niečím prekvapiť...

 Návrat späť