18. 02. 2015

Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité

Skalité 729
023 14 Skalité
Riaditeľ: Mgr. Edita Špilová
Riaditeľ:      041/437 61 01
Ekonómka:  041/437 61 01
Fax:            041/437 61 01
E-mail:        ekonom@zsuskalite.edu.sk
Web:           www.zsuskalite.sk

Školský klub detí - súčasť ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta
Výdajná školská jedáleň súčasť ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta 


Návrat späť