18. 02. 2015

Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove

Námestie slobody 562/1
020 01 Púchov
Riaditeľka: PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD.
Riaditeľka:  042/463 52 67
Fax:           042/463 52 67
Ekonómka: 042/463 53 60
E-mail:       czs_puchov@post.sk
Web:          https://czs-puchov.edupage.org/

Školský klub detí - súčasť CZŠ sv. Margity
Výdajná školská jedáleň ako súčasť CZŠ sv. Margity


Návrat späť