17. 08. 2015

Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa v Žiline

Ul. Romualda Zaymusa 3
010 01 Žilina 
Riaditeľ: Mgr. Radoslav Kačur
Sekretariát:  041/562 36 25
Fax:            041/562 02 10
E-mail:        czszaymusa@gmail.com
Web:           www.zszayza.edu.sk

Školský klub detí - súčasť CZŠ Romualda Zaymusa
Školská jedáleň - súčasť CZŠ Romualda Zaymusa


Návrat späť