14. 02. 2019
Domov   >   Udalosti

Zomrel vdp. Ján Kamenský

S vierou vo vzkriesenie si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 13. februára 2019,
krátko po polnoci, nás predišiel do večnosti náš spolubrat vdp. Ján Kamenský, honorárny kanonik, penzionovaný v Belušských Slatinách. Náš spolubrat Ján odišiel do večnosti zaopatrený sviatosťami v 81. roku života a 46. roku kňazskej služby.

So zosnulým spolubratom sa rozlúčime v piatok, 15. februára 2019 o 10.00 h vo Farskom kostole nanebovzatia Panny Márie v Detvianskej Hute a následne ho uložíme na miestnom cintoríne.

R.I.P.

vdp. Ján Kamenský – honorárny kanonik

Narodený: 13.6.1938 v Detvianskej Hute
Ordinovaný: 10.6.1973 v Bratislav
1973 – kaplán Bojnice
1976 – farský administrátor Kamenec pod Vtáčnikom
1978 – hospodár, ceremoniár Biskupský úrad Banská Bystrica
1990 – notár, advokát Diecézny cirkevný súd
1990 – farár, dekan Banská Bystrica
1991 – farár Čierny Balog
1993 – riaditeľ Pápežské misijné diela, Banská Bystrica
1998 – penzionovaný
1999 – pastoračná služba Nápravnovýchovný ústav, Ilava
1999 – penzionovaný Dom sestier sv. Vincenta, Belušské Slatiny
2018 – honorárny kanonik

Na stiahnutie

Parte-Kamenský.pdfNávrat späť