18. 01. 2019
Domov   >   Udalosti

Zomrel Mons. Cyril Šujak

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu oznamujeme, že honorárny kanonik Katedrálnej kapituly v Nitre,


Mons. Cyril Šujak,

zaopatrený sviatosťami odovzdal svoj život Stvoriteľovi
dňa 18. januára 2019 vo veku 99 rokov, v 72. roku kňazstva.

Svätú omšu spojenú s pohrebnými obradmi bude celebrovať Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup,

v stredu 23. januára 2019 o 14.00 h v Dolnej Marikovej.

R. I. P.


Na stiahnutie

parte_sujak.pdfNávrat späť