13. 03. 2014
Domov   >   Udalosti

Zomrel dekan Anton Dubovický

Biskupský úrad v Žiline oznamuje, že v stredu 12. marca 2014 vo veku 66 rokov
zomrel náhle na zlyhanie srdca honorárny dekan Anton Dubovický, žijúci na odpočinku v Starej Bystrici.

Sv. omša s pohrebnými obradmi bude v nedeľu 16. marca 2014 o 15:00 v kostole v Starej Bystrici, kde bude pochovaný na miestnom cintoríne.

Requiescat in pace.

Narodený: 03.02.1948, Žilina
Pochádza: Stará Bystrica
Diakonát: 05.06.1973
Presbyterát: 10.06.1973
  • 1973 – 1974 kaplán Bošany
  • 1974 kaplán Považská Bystrica
  • 1974 – 1979 kaplán Papradno
  • 1979 – 1994 administrátor Jasenica
  • 1994 – 1997 administrátor Predmier
  • 1997 – 2009 administrátor Lutiše
  • 2008 honorárny dekan
  • 2009 – 2011 výp. duchovný Stará Bystrica
  • 2011 – 2014 na odpočinku Stará Bystrica

 


Dubovicky.jpgNávrat späť