12. 02. 2018
Domov   >   Udalosti

Žilinská diecéza jubilovala

V uplynulých dňoch si Žilinská diecéza pripomenula 10. výročie svojho založenia. 

V piatok 9. februára počas koncertu Žilinského miešaného zboru otec biskup Tomáš Galis ocenil deväť žien a mužov diecéznym vyznamenaním Strieborný kríž za zásluhy o rozvoj Žilinskej diecézy a spolu s apoštolským nunciom Giacomom Guidom Ottonellom odovzdali pápežské záslužné vyznamenanie Pro Ecclesia et Pontifice štyrom laureátom a trom kňazom titul kaplán Jeho Svätosti.

Otec biskup v príhovore zdôraznil: „Úprimne verím tomu, že najväčším bohatstvom Žilinskej diecézy sú práve ľudia a ich viera. Áno, často sa hovorí, že viera našich ľudí je tradičná, ale spoznal som, že zdravá tradícia má veľkú hodnotu, lebo odkazuje na naše korene. Za tradíciu sa nemáme hanbiť, ale očisťovať ju a zveľaďovať, aby sme posilňovali základný fundament, na ktorom môžu stavať jednotlivci, rodiny, spoločenstvá, celé obce a mestá, ba celý národ. Ocenení muži a ženy reprezentujú tieto hodnoty."

V sobotu 10. februára sa stretli kňazi Žilinskej diecézy na spoločnej rekolekcii, aby ďakovali za desať rokov života ich diecézneho spoločenstva. Okrem domácich sa bohoslužby zúčastnili aj viacerí biskupi z Rakúska, Poľska a Čiech. Prítomným sa prihovoril pomocný bratislavský biskup Jozef Haľko, ktorý okrem iného povedal: „Jubileum 10. výročia má v sebe rozmer vďačnosti za minulosť, rozmer, ktorý hovorí o kajúcnosti v prítomnosti, aby sa v budúcnosti to, čo sa v minulosti nie celkom podarilo, mohlo uskutočniť. V erbe Žilinskej diecézy je toto všetko prítomné." Kazateľ pripomenul prvý pastiersky list otca biskupa Galisa, ktorý hovoril o otvorenosti, komunikácii a spoločenstve a stal sa programovým dokumentom pre život Žilinskej diecézy pre uplynulé roky.

Richard FolučkaNávrat späť