19. 10. 2013
Domov   >   Udalosti

Vzácna návšteva v Dome charity sv. Kamila

Diecéznu charitu Žilina -  na Framborskej 6 v Žiline navštívil vo štvrtok 24. decembra 2009 zriaďovateľ Otec biskup Mons. Tomáš Galis. V príhovore ku klientom poďakoval za modlitby a vyzdvihol význam tejto podpory v pastorácii...

Diecéznu charitu Žilina -  na Framborskej 6 v Žiline navštívil vo štvrtok 24. decembra 2009 zriaďovateľ Otec biskup Mons. Tomáš Galis. V príhovore ku klientom poďakoval za modlitby a vyzdvihol význam tejto podpory v pastorácii. Spolu s klientmi si pripomenul tajomstvo Vianoc. Spievanie vianočných kolied ešte umocnilo atmosféru stretnutia. Otec biskup na záver obdaroval obyvateľov domu a navštívil nemocných na lôžku. Klienti Domu charity sv. Kamila s otcom biskupom tak vytvorili spoločenstvo očakávajúce narodenie Spasiteľa sveta, ktorý sa neváhal ponížiť a narodiť sa v chudobnej maštaľke.

Diecézna charita Žilina prostredníctvom Domu charity sv. Kamila poskytuje charitatívno-sociálne a zdravotné služby s nepretržitou prevádzkou pre telesne postihnutých a na pomoc odkázaných občanov.Návrat späť