30. 04. 2024
Domov   >   Udalosti

Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku

Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku Cirkevnej materskej školy sv. Jána Pavla II., Rozkvet 2047, 017 01 Považská Bystrica
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza v súlade s § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Cirkevnej materskej školy sv. Jána Pavla II., Rozkvet 2047, 017 01 Považská Bystrica

Na stiahnutie

CMS_PB_VK_1_5_2024.pdfNávrat späť