22. 12. 2023
Domov   >   Udalosti

Vianočné blahoženie

„Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,.. Boh s nami” (Mt 1,23)

Nech vás príklad Máriinej a Jozefovej dôvery v Božiu pomoc sprevádza a posilňuje v každej situácii a Božie požehnanie nech na vás spočíva po celý rok 2024,

to vám zo srdca vyprosuje

Tomáš GalisNávrat späť