30. 04. 2021
Domov   >   Udalosti

Úmrtie: zomrel vsdp. Pavol Gavenda

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu oznamujeme, že 
vysokodôstojný pán dekan Pavol Gavenda zaopatrený sviatosťami odovzdal svoj život Stvoriteľovi dňa 29. apríla 2021 v 65. roku života a v 42. roku kňazstva.

Svätú omšu s pohrebnými obradmi bude celebrovať Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup v nedeľu 2. mája o 14.30 h vo Farskom kostole sv. Stanislava v Trenčíne-Opatovej, kde bude pochovaný na miestnom cintoríne.

R. I. P.

Gavenda Pavol, Mgr.
Narodený: 19.09.1955, Trenčín
Pochádza: Trenčín-Opatová
Diakonát: 07.06.1978, Bratislava
Presbyterát: 11.06.1978, Bratislava
1978 – 1980 kaplán Turzovka
1980 – 1984 kaplán Nitra – Horné mesto
1984 – 1989 administrátor Štiavnik
1989 administrátor Veľké Bielice
1989 – 1992 administrátor Dohňany
1989 – 1992 administrátor Lúky excurrendo z Dohnian
1992 – 2001 farár Lednické Rovne
1995 – 2000 člen diecéznej kňazskej rady
1997 – 2008 člen diecéznej katechetickej komisie
2001 – 2004 adminstrátor Trenčianska Turná
2002 – 2004 sekretár trenčianskeho dekanátu
2004 – 2013 administrátor Pružina
2005 honorárny dekan
2013 – 2018 farár Pružina
2017 menovaný za člena redakčnej rady časopisu Duchovný pastier
2018 – 2021 na odpočinku v Trenčíne


Na stiahnutie

parte_gavenda.pdfNávrat späť