10. 02. 2021
Domov   >   Udalosti

Úmrtie: zomrel vsdp. Ferdinand Martiš

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu oznamujeme,
že vysokodôstojný pán dekan Ferdinand Martiš zaopatrený sviatosťami odovzdal svoj život Stvoriteľovi dňa 9. februára 2021 v 75. roku života a v 49. roku kňazstva.
Pohrebné obrady bude viesť Mons. Marek Hriadel, generálny vikár v piatok 12. februára o 13.00 h v Mojtíne, kde bude aj pochovaný.

Narodený: 20. 11. 1945, Mojtín
Diakonát: 24. 5. 1970
Presbyterát: 19. 6. 1971
1971 kaplán Turzovka
1971 – 1972 kaplán Solčany
1972 kaplán Staškov
1972 – 1974 kaplán Pruské
1974 kaplán Skalité
1974 – 1975 kaplán Rajec
1975 kaplán Stará Bystrica
1975 – 1980 administrátor Dežerice
1980 – 1987 administrátor Zliechov
1981 – 1987 administrátor Čičmany excurrendo zo Zliechova
1987 – 2007 administrátor Selec
2005 honorárny dekan
2007 – 2021 na odpočinku v Mojtíne
Návrat späť