03. 05. 2022
Domov   >   Udalosti

Úmrtie: zomrel vdp. Pavol Hrvol

S hlbokým zármutkom v srdci, no s vierou vo večný život a nekonečné Božie milosrdenstvo vám oznamujeme, 
že v piatok, 29. apríla 2022, zomrel veľadôstojný pán Pavol Hrvol, farár Farnosti Stráňavy.

Vdp. Pavol Hrvol sa narodil v Ilave 5. apríla 1976. Presbyterské svätenie prijal 22. júna 2002 v Korni. V rokoch 2002 až 2004 pôsobil ako kaplán v Konskej, v rokoch 2004 až 2007 ako kaplán v Púchove, v rokoch 2007 až 2010 ako kaplán v Kysuckom Novom Meste a od roku 2012 bol administrátorom novozriadenej Farnosti Stráňavy. 14. februára 2019 bol vymenovaný za farára tejto farnosti.

Svätú omšu s pohrebnými obradmi bude celebrovať Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, v piatok 6. mája o 13.00 hodine vo Farskom kostole sv. Vavrinca v Zliechove.

Prosíme o modlitbu za neho, aby mu Pán otvoril bránu do Nebeského kráľovstva i za jeho rodinu a blízkych, aby im dal silu v nesení bolestnej rozlúčky.

Requiescat in pace

Na stiahnutie

Parte_hrvol.pdfNávrat späť