10. 04. 2018
Domov   >   Udalosti

Úmrtie - zomrel Mons. Vladimír Medzihorský

 

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu oznamujeme, že monsignor

 

Vladimír Medzihorský

zaopatrený sviatosťami odovzdal svoj život Stvoriteľovi dňa 10. apríla 2018

na sklonku 74. roku života a v 45. roku kňazstva. Svätú omšu spojenú s pohrebnými obradmi bude slúžiť Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup 

v piatok 13. apríla 2018 o 10.00 h v Dolnom Hričove, kde bude aj pochovaný.

R. I. P.

Biskupský úrad v Žiline a smútiaca rodina

  • Narodený: 30. 09. 1943 v Dolnom Hričove
  • Presbyterát: 18.06.1972
  • 1972 – 1985 kaplán v Piešťanoch
  • 1985 – 1992 prefekt Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
  • 1992 – 2013 na odpočinku v Zástraní
  • 2009 honorárny dekan
  • 2013 na odpočinku v Kláštore pod Znievom
  • 2018 udelený titul "kaplán Jeho Svätosti" (Mons.)

 


 


Parte Medzihorský.jpg


Na stiahnutie

Parte Medzihorský.pdfNávrat späť