13. 05. 2022
Domov   >   Udalosti

Ukončenie hlasovania

12. marca 2022 zasadala Správna a Dozorná rada Pastoračného fondu Žilinskej diecézy, 

aby vyhodnotila hlasovanie druhého ročníka projektovej súťaže obnovy života a vzťahov. Finančnú podporu získava 9 celodiecéznych projektov a 57 farských projektov.

Dňom 14. mája 2022 začína realizácia schválených projektov, ktorá bude končiť najneskôr 31. januára 2023.

Úspešným riešiteľom gratulujeme a tešíme sa na nové podnety, získané skúsenosti i zážitky z farských i celodiecéznych akcií, o ktorých Vás budeme informovať.


Pastoračný fond ŽDNávrat späť