01. 10. 2020
Domov   >   Udalosti

Týždeň kresťanskej kultúry 2020

Program Týždňa kresťanskej kultúry 2020 v Žiline ponúka aj dva rozhovory na tému
"Rešpektovať a prekračovať hranice" so zaujímavými hosťami: košickým arcibiskupom Cyrilom Vasiľom (https://www.youtube.com/ watch?v=A6dcHbC2aDk) a generálnym biskupom ECAV na Slovensku Ivanom Eľkom (https://www.youtube.com/ watch?v=ze5--KP9z9o&t=1s). Oba rozhovory trvajú hodinu, ale oplatí sa ich pozrieť a vypočuť - cirkevní predstavitelia hovoria o náročných témach s fundovanosťou a hlbokou vierou.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu bol presunutý do online priestoru aj rozhovor s kežmarským dekanom Prof. Františkom Trstenským na tému o novej inštrukcii o farnosti a pastoračnom obrátení "Moja - naša farnosť" (https://www.youtube.com/ watch?v=PaTXxYsMEhw).

Trvalou súčasťou Týždňa kresťanskej kultúry v Žiline je aj verejné čítanie Svätého písma pred Katedrálou Najsvätejšej Trojice. V tomto roku organizátori vybrali Prvý list Korinťanom. Počas neho predstavitelia viacerých cirkví rozdali okolo 250 kníh ekumenického prekladu Nového zákona.

Inštitút Communio ako hlavný garant ekumenického multižánrového festivalu si v týchto dňoch pripomína desať rokov svojej činnosti. Počas ďakovnej bohoslužby spoločne uvažovali nad hlavným poslaním organizácie - pomáhať súčasným ľuďom byť citliví na Božie veci v rozličných oblastiach života a vytvárať podmienky na dialóg medzi cirkvou a spoločnosťou na regionálnej, národnej, ale aj medzinárodnej úrovni.
Návrat späť