23. 01. 2014
Domov   >   Udalosti

Televízia LUX odvysielala príhovor kardinála Korca

22. januára, oslavuje J. Em. Ján Chryzostom kardinál Korec 90 rokov života. 

Kardinál Ján Chryzostom Korec oslavuje 90 rokov života. Televízia LUX pri tejto príležitosti priniesla exkluzívny príhovor tejto významnej osobnosti slovenského národa. Kardinál Korec ponúkol pohľad na dnešnú situáciu v spoločnosti cez prizmu svojich 90 rokov života. Príhovor, ktorý uviedol redaktor Ľudovít Malík, prinášame v plnom znení. 
Návrat späť