03. 02. 2020
Domov   >   Udalosti

Svetový deň zasväteného života 2020

Katolícky dom v Žiline, ktorý si pamätá pokus o likvidáciu reholí v päťdesiatych rokoch, bol miestom, 
na ktoré pozval Mons. Tomáš Galis v sobotu 1. februára 2020 zasvätených pôsobiacich v Žilinskej diecéze. „Zasvätení sú tí, ktorí boli zasiahnutí dobrou zvesťou a dali všetko Bohu, odovzdali svoj život Bohu a ktorých základnou motiváciou a cieľom je Ježiš Kristus," zhrnul biskup Galis. Po svätej omši a eucharistickej adorácii fr. Benedikt Hajas OP predstavil tému Slovo ako dar.
 Návrat späť