23. 08. 2021
Domov   >   Udalosti

Stretnutie na hranici troch štátov

V sobotu 21. augusta sa stretli už po dvanástykrát na hranici troch krajín Slováci, PoIiaci a Česi na svätej omši. 
Liturgii predsedal pomocný biskup Ostravsko-opavskej diecézy Martin David, na začiatku sa prítomným prihovoril biskup Bielsko-živieckej diecézy Roman Pindel a homíliu predniesol biskup Žilinskej diecézy Tomáš Galis. Okrem iného v nej zdôraznil: „Často sa pýtame, prečo Boh nekoná priamo a jasne. Boh však koná prostredníctvom udalostí a osôb. Jozef bol človek, prostredníctvom ktorého sa Boh postaral o začiatky dejín spásy. Nebo konalo tak, že dôverovalo kreatívnej odvahe toho muža. Dobrá zvesť evanjelia nám ukazuje, ako napriek arogancii a násiliu pozemských vládcov Boh vždy nájde spôsob, ako uskutočniť svoj plán spásy."

foto: Milan Kosec

 
 


Návrat späť