19. 10. 2013
Domov   >   Udalosti

Štedrý čas pre núdznych

Diecézna charita Žilina - Dom charity sv. Vincenta v spolupráci so Zborom dobrovoľníkov maltézskeho rádu pripravili na štvrtok 24. decembra 2009 projekt, ktorý sa realizoval na Predmestskej 12 v Žiline....

Diecézna charita Žilina - Dom charity sv. Vincenta v spolupráci so Zborom dobrovoľníkov maltézskeho rádu pripravili na štvrtok 24. decembra 2009 projekt, ktorý sa realizoval na Predmestskej 12 v Žiline.

Príjemnú vianočnú atmosféru pre 35 ľudí bez domova vytvárali mladí dobrovoľníci piesňou a slovom. Prítomným sa prihovoril kancelár Biskupského úradu v Žiline Mons. Michal Baláž. Podstatu vianočného tajomstva si pripomenuli čítaním sv. Písma a spievaním kolied. Na štedrovečernom stole nechýbalo ani pohostenie - kapustnica a rybie filé so šalátom a pod stromčekom praktické darčeky pre klientov Počas týždňa pred Štedrým dňom klienti Domu charity sv. Vincenta vyrábali vianočné ozdoby a pripravovali priestory na slávenie Vianoc.
Do projektu sa zapojili dobrovoľníci maltézskeho rádu, zamestnanci a dobrovoľníci Domu charity sv. Vincenta a Komunita Sestier Panny Márie Útechy, čím vytvorili spoločenstvo a vianočnú atmosféru pre ľudí bez domova.

Diecézna charita Žilina prostredníctvom Domu charity sv. Vincenta poskytuje charitatívne a sociálne služby ľuďom bez domova a realizuje resocializačné projekty. Ročne poskytne služby vyše 300 ľuďom bez domova.Návrat späť