17. 02. 2017
Domov   >   Udalosti

Spomienka na vznik Žilinskej diecézy

Žilinská diecéza si pripomenula 9 rokov svojej činnosti svätou omšou v Katedrále Najsvätejšej Trojice, 
ktorú 14. februára 2017 celebroval generálny vikár Marek Hriadel. Žilinský biskup Tomáš Galis v ten deň navštívil Fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Žiline, aby uprostred pacientov a zdravotníckeho personálu ďakoval za 9 rokov činnosti diecézy a 25 rokov prítomnosti nemocničnej kaplnky. Otec biskup nadväzoval na slová Svätého Otca Františka, ktoré adresoval vo svojom posolstve chorým: „Vyslovujem svoje uznanie všetkým tým, ktorí – v rôznych úlohách a vo všetkých zdravotníckych štruktúrach po celom svete – odborne, zodpovedne a obetavo prispievajú k zmierneniu vášho utrpenia, vášmu vyliečeniu a každodennému pocitu zdravia. Chcel by som vás všetkých – chorých, trpiacich, lekárov, zdravotnícky personál, príbuzných, dobrovoľníkov – povzbudiť, aby ste uvažovali o Márii Uzdravení chorých, ktorá je zárukou nežnej Božej lásky ku každej ľudskej bytosti a vzorom odovzdania sa do jeho vôle. Kiež vo viere, živenej Božím slovom a sviatosťami, vždy nájdete silu milovať Boha a bratov, a to aj pri prežívaní choroby." Spoločná celodiecézna rekolekcia kňazov predstavovala pomyselný vrchol spomienky na vznik diecézy a patrónov sv. Cyrila Metoda. Vo Farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline na sídlisku Vlčince sa 16. februára počas bohoslužby prihovoril biblista František Trstenský z Katolíckej univerzity v Ružomberku a vyzval prítomných, aby sa počas prípravy na okrúhle desiate výročie nezameriavali len na spomienky z minulosti, ale nezabúdali uprieť pohľad do budúcnosti a spoločne hľadali cesty života miestnej cirkvi pod ochranou svojich svätých patrónov Cyrila a Metoda.
Žilinskú diecézu zriadil Svätý Otec Benedikt XVI. 14. februára 2008.Návrat späť