14. 06. 2017
Domov   >   Udalosti

Reakcia na sériu článkov v Novom čase

V dňoch 9. - 10. júna 2017 uverejnil denník Nový čas 3 články, v ktorých opakovane tvrdí,

že pani Jarmila Hrabovská opustila svojho manžela Marcela Hrabovského kvôli kňazovi Ondrejovi Rašovcovi.

Informácie prezentované Novým časom hrubo skutočnosti skresľujú, zavádzajú a nezakladajú sa na pravde. Kvôli ochrane dobrého mena Ondrej Rašovec podal 12. 6. 2017 podnet na Krajskú prokuratúru v Žiline proti Marcelovi Hrabovskému.

K uvedeným skutočnostiam z Nového času máme niekoľko zdrojov, ktoré vyvracajú publikované informácie.

Máme k dispozícii svedectvá ľudí, ktorí poznajú situáciu v manželstve a rodine Hrabovských a unisono potvrdzujú zlý vzťah Marcela Hrabovského voči manželke a voči deťom.

Neúnosnú situáciu v manželstve a rodine potvrdzuje aj svedectvo z roku 2015 od iného kňaza, Štefana Macuru, ktorý rodinu navštevoval od roku 2014.

Máme k dispozícii uznesenie Okresného súdu v Čadci, v ktorom súd vydal predbežné opatrenie o zákaze vstupu Marcela Hrabovského do rodinného domu v Oščadnici, kde bývala jeho manželka a deti.

Okresný súd v Čadci rozhodol o rozvode a žiaden z manželov nechcel obnoviť manželské spolužitie.

Uvedené skutočnosti svedčia o tom, že manželstvo nebolo ohrozované správaním kňaza Ondreja Rašovca, ktorý vystupoval skôr ako zmierovateľ.

Informácie uverejnené v tlačenom periodiku Nový čas, na jeho portáli a sociálnej sieti o tom, že manželstvo Hrabovských sa rozpadlo kvôli kňazovi Ondrejovi Rašovcovi nezodpovedajú pravde a Žilinská diecéza v mene Ondreja Rašovca žiada od vydavateľa Nového času a redaktorky Jany Rojkovej verejné ospravedlnenie a zároveň uverejnenie vyššie uvedeného textu v rámci práva na odpoveď v zmysle Tlačového zákona.

Žilina, 14. 6. 2017

ThLic. Zdeno Pupík, PhD.
hovorca Žilinskej diecézy
hovorca@dcza.sk


Na stiahnutie

Reakcia na kauzu Rašovec.pdfNávrat späť