09. 10. 2017
Domov   >   Udalosti

Prvý ročník súťaže a ôsmy ročník festivalu Žilina Voce Magna sú za nami

Do otváracieho ročníka Medzinárodnej súťaže zborového umenia Žilina Voce Magna sa zapojilo 24 zborov zo Slovenska i zahraničia. 

V rámci viacerých kategórii bojovali o titul najlepšieho. Výsledky sú známe a ceny rozdané.

Prvý októbrový víkend ovládla Žilinský kraj opäť vokálna hudba v podaní speváckych zborov. Okrem tradičnej prehliadky sa tento rok prihlásilo 24 odvážnych zoskupení, aby súťažili o prvenstvo. Návštevníci tak mali možnosť počuť dospelé spevácke zbory v štyroch kategóriách, mládežnícke stredoškolské spevácke zbory v troch kategóriách, detské zbory v dvoch kategóriách, ale aj vokálne zoskupenia. Nechýbala profesionálna porota, ktorú tvorili dirigenti a skladatelia zvučných mien. Tohtoročný festival je pre mňa osobne dôkazom, že organizovanie súťaže je novým obzorom a veľkou skúsenosťou. Organizácia bola oveľa náročnejšia, keďže sme pripravovali aj súťažnú časť Festivalu. Spočiatku sme rátali s maximálne 10 zbormi, ktoré by sa do súťaže zapojili. Postupne, ako sa súťažné zbory registrovali, sme museli meniť stratégiu organizácie, priberať ďalších ľudí do tímu. Logisticky usporiadať 24 súťažných zborov je veľmi náročné a myslím, že sme to zvládli," hovorí riaditeľka festivalu Katarína Juhásová.

Miesto v porote počas úvodného ročníka našli Prof. Dr. Tamás Lakner, ktorý vyučuje dirigovanie v Pécsi je členom Medzinárodnej Hudobnej Komisie Európskej Zborovej asociácie - Europa Cantat. Zo slovenských členov poroty hovoríme o skladateľovi, pedagógovi a diregentovi Vojtechovi Didim, ktorý súčasnosti pôsobí ako rektor FMU na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Z českých porotcov to bol MgA. Jakub Klecker, ktorý je hudobný riaditeľ opery Národního divadla moravskoslezského a patrí k výrazným predstaviteľom mladej dirigentskej generácie. Spolu s ním Prof. PhDr. MgA. Jan Vičar, CSc, ktorý založil a riadil medzinárodný festival soudobé hudby MusicOlomouc. Ďalej dr. hab. Jan Borowski, prof. AM, profesor na Fakulte zborového dirigovania, hudobnej výchovy a cirkevnej hudby Hudobnej akadémie Ignácie Paderewského v Poznani. A v neposlednom rade doc. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD., umelecký riaditeľ festivalu a súťaže, zbormajster a dirigent, ktorý pravidelne spolupracuje so Štátnym komorným orchestrom v Žiline a Trnavským komorným orchestrom pri uvádzaní veľkých vokálno-inštrumentálnych diel, nielen svetových autorov, ale premiérovo uvádza aj skladby slovenských skladateľov (Iršai, Krška, Špilák, Bernáth a iní). Pravidelne pracuje ako lektor na školeniach a kurzoch pre zbormajstrov, a tiež ako porotca na súťažiach doma i v zahraničí.

Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali zástupcovia zahraničných, ale aj slovenských zoskupení. V kategórii dospelých speváckych zborov získal prvenstvo Miešaný zbor MORAVIACHOR z Českej republiky. Spomedzi mládežníckych stredoškolských speváckych zborov je víťazom slovenský Dievčenský spevácky zbor CAMBIAR LA MÚSICA. Víťazom Grand Prix Žilina Voce Magna 2017 a zároveň kategórie detských speváckych zborov je Detský spevácky zbor JITRO z Hradce Králové v Českej republike a najlepším vokálnym zoskupením sa stalo slovenské Canzona Neosolium Unique. Príprava na medzinárodný festival a súťaž začína týždeň po skončení jej predchádzajúceho ročníka, čiže je to celoročná práca. Naše plány sú každý rok veľmi veľké, no sú závislé od financií, takže ich zháňanie, aby sme mohli zrealizovať aspoň festival v núdzovom režim. To je počiatočný plán a postupne sa tento plán rozširuje na základe pridelenia nejakej dotácie," dodáva Katarína Juhásová.

Organizátori ďakujú Fondu na podporu umenia, ktorý poskytol z verejných zdrojov dotáciu na realizáciu tohto veľkého projektu, taktiež firme Industry Solution, Mestu Žilina, firme Techkov a Kysuckému Novému Mestu. Poďakovanie patrí aj Štátnemu Komornému Orchestru, Konzervatóriu Žilina a ZUŠ L. Árvaya. Tieto inštitúcie poskytli priestory na realizovanie koncertov a súťaže. Viac informácií o Medzinárodnom festivale a súťaži zborového umenia Žilina Voce Magna nájdete na stránke www.vocemagna.sk.Návrat späť