15. 02. 2019
Domov   >   Udalosti

Pripomenuli sme si 11. výročie svojho založenia

Vo štvrtok 14. februára 2019 si Žilinská diecéza pripomenula 11. výročie svojho založenia
a svojich patrónov sv. Cyrila a Metoda slávnostnou svätou omšou o 10.00 h vo Farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline - Vlčincoch. Otec biskup Galis počas homílie spomenul odkaz svätých solúnskych bratov, ako ho pred časom formuloval pápež Benedikt XVI.: "Spoločenstvo s Petrom a jeho nástupcami je zárukou slobody pre pastierov Cirkvi i pre samotné spoločenstvá, ktoré sú im zverené. V historickej rovine jednota s apoštolským stolcom zaručuje miestnym cirkvám a biskupským konferenciám slobodu voči miestnym, národným či nadnárodným mocnostiam, ktoré môžu v niektorých prípadoch prekáža poslaniu Cirkvi. Okrem toho Petrova služba je v podstatnej miere zárukou slobody v zmysle plného priľnutia k pravde, k autentickej tradícii, takže Boží ľud je chránený pred omylmi, ktoré patria do oblasti viery a morálky." Slávnostná bohoslužba bola zároveň celodiecéznou rekolekciou kňazov, súčasťou ktorej bola aj adorácia a prednáška dekana CMBF UK v Bratislave Vladimíra Thurzu o úcte k pravde.

Návrat späť