01. 02. 2021
Domov   >   Udalosti

POSOLSTVO KU DŇU ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

Milé zasvätené sestry a bratia v Žilinskej diecéze.


Srdečne vás pozdravujem pri príležitosti dňa zasväteného života. Som nesmierne rád, že sa vám môžem prihovoriť v tento pre vás výnimočný a sviatočný deň. Je to deň všetkých, ktorí počuli a odpovedali na Kristovo pozvanie nasledovať ho vo výhradnej vernosti v chudobe, čistote a poslušnosti až do smrti.

Prežívame čas, kedy nákaza prechádza pomedzi nás a chce nás infikovať a my sa musíme brániť vzdialenosťou medzi sebou, rúškom, prísnejšou hygienou a izolovanosťou. Sú to znaky nášho času, ktoré potrebujeme vysvetľovať nielen svetsky, ale aj duchovne, aby sme sa priblížili k tajomstvu Boha.

Potrebujeme sa chrániť pred nákazou hriechu, nie však izolovanosťou, ale spoločenstvom, solidaritou, vzájomným povzbudením a otvoreným bratstvom. Pripomína nám to aj List ku dňu zasväteného života: „Stojíme pred novou výzvou od Ducha Svätého. Tak ako sv. Ján Pavol II. vyzval zasvätené osoby, aby boli „opravdivými majstrami komúnia a žili jeho duchovnosť" (Vita consecrata, 46), pápež František nás pozýva, aby sme sa stali tvorcami univerzálneho bratstva, správcami spoločného domu (porov. encyklika Laudato si´)." Je to veľká výzva, ktorú nám adresuje Kristov zástupca pre dnešné časy.

To, čo uzdraví našu dobu, je spoločenstvo a bratstvo, vzájomná dôvera, otvorenosť pre Božie veci, aby sa naše srdce rozšírilo a nebolo zviazané svetskými starosťami, ale odkazovalo na Božie kráľovstvo. Sme zranení a azda sa aj bojíme vykročiť, ale buďme Cirkvou vychádzajúcou – buďme misionármi nádeje. „To nie je program, ktorý treba realizovať silou vôle. To Kristus umožňuje Cirkvi vychádzať zo seba samej. Si v pohybe, lebo ťa Duch pohýna a vedie. Boh nás miluje ako prvý a s touto láskou nás stretáva a povoláva. Naše osobné povolanie pochádza z toho, že sme v Cirkvi Boží synovia a dcéry, jeho rodina, bratia a sestry v tej bratskej láske, o ktorej nám svedčil Ježiš. Sme odjakživa v Božom Srdci" (Posolstvo Svätého Otca Františka k Misijnej nedeli 2020).

Bratstvo so súčasným ľudstvom na základe ľudskej dôstojnosti by však nebolo možné bez úprimnej viery a spoločenstva so živým Bohom, ktorý sa postupne zjavoval, aby ukazoval veľkosť milosti a krásu Božieho života.

Milé zasvätené sestry a bratia, veľa vecí v našom živote potrebuje trpezlivosť a čas. Aj ja si to uvedomujem v týchto dňoch. Ďakujem vám za vašu službu a svedectvo života. Všetkým, každej a každému z vás vyprosujem radosť a pokoj Panny Márie, keď videla, ako jej Syn rastie a vzmáha sa v múdrosti a láske, v obľube u Boha aj u ľudí (porov. Lk 2, 52).

V Žiline 29.1. 2021 Mons. Tomáš Galis, žilinský biskupNávrat späť