24. 06. 2022
Domov   >   Udalosti

Pastorálna konferencia o obnove

Vo štvrtok 23. júna sa v Diecéznom centre v Žiline konala pastorálna konferencia o obnove v Žilinskej diecéze, 
ktorej úlohou bolo interpretovať prvú časť výsledkov ankety adresovanej kňazom o stave pastorácie. Po vstupnej modlitbe, ktorú viedol dekan Peter Holbička, otec biskup Tomáš načrtol pastorálnu situáciu v diecéze opierajúc sa o posynodálny dokument Ecclesia in Europa (2004) a programový dokument Svätého Otca Františka Evangelii gaudium (2013). Kňazi Peter Dubec, Roman Titze a Peter Holbička postupne oboznámili prítomných s výsledkami ankety, ktorú iniciovala Diecézna pastoračná rada. V malých skupinách boli diskutované tri okruhy problematík: kňazské preklady, komunikácia a farské pastoračné rady. Do konca kalendárneho roka 2022 bude 4. júla predstavená diecézna syntéza synodálneho procesu, 28. júla sa stretne otec biskup so svojimi kňazmi na adorácii v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline, 24.11. bude konferencia s prezentáciou druhej časti kňazskej ankety a bude zostavený na pripomienkovanie aj komunikačný kódex pre farnosti a celú Žilinskú diecézu. Uvedené kroky majú prispieť k postupnému nastaveniu nových pastoračných štandardov v Žilinskej diecéze.

Zdeno Pupík, foto: Peter Dubec a Dušan Václav


Návrat späť