19. 10. 2013
Domov   >   Udalosti

Otvorenie novej Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku

Novú Univerzitnú knižnicu slávnostne otvorí Katolícka univerzita v Ružomberku (UK KU) v stredu 25. septembra 2013. Napoludnie o 12.00 hodine čaká návštevníkov pred novou budovou v univerzitnom kempuse na Hrabovskej ceste 1 otvárací program a prvý vstup verejnosti do nových priestorov. Súčasťou programu bude aj premiéra dokumentárneho filmu o výstavbe UK KU a sprievodný kultúrno-spoločenský program.

„Pozývame naozaj každého, budeme veľmi radi, keď si či už Ružomberčania, či návštevníci z iných miest prídu pozrieť novú budovu a potešia sa z úspechu výstavby novej univerzitnej knižnice," vyhlásil rektor KU prof. Tadeusz Zasępa. „Bude to veľká udalosť, keďže si takýto projekt vyžadoval veľa úsilia, námahy, trpezlivosti i pochopenia. Chceme, aby nová knižnica slúžila všetkým záujemcom a poteší nás každý, kto tu bude prichádzať."

Univerzitná knižnica bude symbolicky sprístupnená na začiatku nového akademického roka v stredu 25. septembra 2013. Program začne rannou bohoslužbou - Veni Sancte v univerzitnom Kostole sv. Rodiny v Rybárpoli. Následne v Aule Jána Pavla II. o 10.30 hod. udelí KU čestný titul doctor honoris causa prefektovi Kongregácie pre katolícku výchovu Zenonovi kardinálovi Grocholewskému. Po otvorení knižnice o 12.00 hod. nasleduje recepcia pre pozvaných hostí a o 15.00 h program zakončí premiéra dokumentárneho filmu o knižnici.

Výstavba novej UK KU bola spolufinancovaná zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom projektov s názvom Rozvoj informatizácie vzdelávania a vzdelávacej infraštruktúry KU a Dostavba a vybavenie budovy UK KU v rámci operačného programu Výskum a vývoj. Investícia dosiahla spolu 8,8 milióna EUR a univerzita ju pokryla zo zdrojov EÚ, z vlastných zdrojov a z darov sponzorov. „Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby sa srdce univerzity - nová knižnica - „rozbúchalo" ešte intenzívnejšie. Veríme, že bude miestom, ktoré sa zaplní nielen knihami, ale aj návštevníkmi," podotkol rektor prof. Tadeusz Zasępa.
Viac informácií o projekte výstavby www.kniznica.ku.sk a www.ku.sk.Návrat späť