17. 04. 2020
Domov   >   Udalosti

Otváranie tzv. makovice pod krížom

Komplexná rekonštrukcia Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline zahŕňa aj obnovu kríža z jej strechy. 

Po jeho demontáži sa v makovici pod krížom objavili v dvoch tubách zaujímavé historické artefakty. Na tlačovej besede o nich v piatok 17. apríla 2020 v Diecéznom centre v Žiline informovali diecézny biskup Tomáš Galis, historici Drahomír Velička, Vladimír Majtan a architekt a historik Marek Sobola.

V staršej tube sa našli podľa Drahomíra Veličku z Kysuckého múzea v Čadci našli dve pamätné listiny s rovnakým textom, napísanom v latinskom a maďarskom jazyku, ktoré hovoria o rekonštrukcii veží v roku 1888 a o posvätení kríža 17. augusta 1888. „Ďalej niekoľko navštíveniek alebo vizitiek, napríklad Jána Krónera z Ružomberka, ktorý rekonštruoval veže. Boli tam aj vizitky miestneho kaplána Štefana Pašku, žilinského notára Jozefa Ďuriša, slúžneho Jána Szeghyho a niektorých miestnych majstrov. V makovici sa našiel aj jeden výtlačok novín Magyar állam z piatka 17. augusta 1888 a konvolut drobných mincí v nominálnej hodnote od jedného po štyri grajciare. V mladšej tube z roku 1942 bol podobný obsah - pamätná listina, dve menšie hárky – zápisy od miestnych majstrov, ktorí realizovali rekonštrukciu, mapa Európy z roku 1942, niekoľko dobových novín z 26. apríla 1942. Napríklad Slovenská politika, Katolícke noviny, Slovenská pravda, Slovák, Gardista. A napokon aj časopis Nové Slovensko s fotografiou katedrály na titulke a taktiež konvolut slovenských mincí v nominálnej hodnote 20 , 5 a 1 koruna slovenská a 50, 20 a 10 halierov," informoval D. Velička.

K obsahu makovice sa vyjadril aj Vladimír Majtan z Krajského pamiatkového úradu v Žiline. „Objavené artefakty, ktoré sa nachádzali v obidvoch tubách, viac-menej spĺňajú očakávania, ktoré sme mali. Sú historickou stopou konkrétneho obdobia, ktoré sa týka dvoch stavebných fáz – prvej obnovy kostola v osemdesiatych rokoch 19. storočia a ďalšej veľkej rekonštrukcie v roku 1942. Osobnosti, ktoré sa tu spomínajú, poznáme z histórie, ale artefakty nám ukazujú ich vzťah ku katedrále, k obnove veží – kto bol napríklad klampiarskym majstrom, kto sa podieľal na obnove, koľko napríklad prispel biskup Roškoványi z Nitry na nové krovy veží. Samozrejme, asi by sme to dokázali dopátrať vo finančných účtovníckych knihách Nitrianskeho biskupstva, ale teraz to má pre nás ďaleko väčšiu hodnotu, pretože sú to autentické materiály. Doteraz sme sa na to pozerali ako na hotové dielo. Teraz vieme, že každá jedna vec má svojho majstra, ktorý je tu uvedený, pokiaľ mal to šťastie, že jeho navštívenka bola vsunutá do tubusu alebo ju niektorý z klampiarov z roku 1942 vsunul do tubusu bez toho, aby o tom zástupcovia inštitúcií vedeli. Druhá rovina je spoločensko-politická, ktorú dokumentujú priložené tlačové materiály. Je to denná tlač a mapa, ktorá odzrkadľuje politickú situáciu v tej dobe. Vidíme, ako sa hranice na mape Európy menili. Najväčší prínos, ktorý v otvorení tubusov vnímam, je, že pamiatky nie sú pre nás nemé. My ich síce používame, sú našou každodennou súčasťou, ale práve takýmto spôsobom máme k nim väzby cez konkrétnych ľudí z minulosti, ktorých mená možno už boli zabudnuté, a teraz znova vieme, že práve tento konkrétny človek pracoval v roku 1888 alebo 1942 pri obnove tejto pamiatky," povedal V. Majtan.

Dizajnér Marek Sobola sa vyjadril k schránkam, ktoré artefakty chránili. „Schránky sú trochu mimo nášho primárneho záujmu, pretože sa skôr zaujímame o vnútro. Staršia schránka je vyrobená zo železného plechu, ktorý bol pocínovaný. Mladšia schránka je väčšia. V obnovenej makovici bude vložená nová schránka, staré budú uložené v depozite – zrejme sa stanú muzeálnym exponátom. Nová schránka bude vyhotovená z nerezovej ocele," uviedol M. Sobola.

Žilinský biskup Tomáš Galis ocenil spoluprácu zainteresovaných strán pri doterajšom postupe na rekonštrukcii Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. „To, čo sa mi javí ako najdôležitejšie pri doterajších prácach na obnove katedrály, je spolupráca a komunikácia medzi diecézou, vykonávateľom prác, pamiatkarmi a mestom. Napriek tomu, že máme sťaženú situáciu pre koronavírus, s doterajším postupom prác som spokojný. Nevieme, aké ešte tajomstvá obnova katedrály skrýva, ale ak sa spojíme, obnova symbolu mesta a regiónu bude našou spoločnou skúsenosťou," povedal T. Galis.

Prvá etapa komplexnej rekonštrukcie Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline sa realizuje v rokoch 2020-2021 a bude stáť okolo 1,25 milióna eur.Návrat späť