08. 09. 2017
Domov   >   Udalosti

Ôsma diecézna púť mužov vo Višňovom

Prvá septembrová nedeľa je už tradične v našej diecéze venovaná mužom, otcom, mládencom. 

Stretávame sa pri Božej Matke vo Višňovom. Putujeme do Božej svätyne a tam sa uisťujeme o láske Boha Otca. Svoje hlboké duchovné myšlienky o Božom otcovstve nám predniesol ThBibLic. Róbert Jáger. PhD., biblista z Košickej eparchie. Hľadal odpovede na otázky: čo znamená, že Boh je mojím Otcom? Aký je Boh? Čo som ja zažil so svojím otcom? Môj otec bol fyzicky pri mne, ale bol pri mne aj duchovne? Venoval mi čas, bol so mnou? Otec Róbert vysvetľoval aj problém aký je môj obraz Boha a prečo ho mám taký? Ponúkol dva pohľady na Boha Otca. Predstavujeme si ho ako sudcu a policajta, alebo ako senilného dedka. Každý z nás si musí dať odpoveď na to, prečo mám ja takýto obraz Boha Otca v sebe.

Otec Róbert ponúkol mužom pohľad na svätého Pavla: on chcel byť verným Židom. Zrazu ho zalialo svetlo z neba. Otec sa prejavuje ako milosrdný. Veľmi dôležitá je biblická skúsenosť sv. Pavla: dostalo sa mi milosrdenstva.

Pomenovať predstavu o Bohu a hľadať prečo je taká, pozrieť sa na vzťah s vlastným otcom, aby sme mohli odpustiť našim otcom, aby sme začali vnímať Boha takého, aký skutočne je. Biblický teológ ponúkol mužom osobnú skúsenosť s bolesťou a smrťou. Odpovedal napr. aj na otázku: kde bol Boh, keď mojej sestre zomrelo dieťa.

Zdôraznil, aby otcovia boli pri deťoch nielen biologicky, ale aj duchovne. V dieťati sa rozvíja dôvera v Boha. Ono si bude budovať podľa otca a mamy vzťah s Bohom. Dieťa potrebuje počuť nielen keď je malé, že „mám ťa rád". Deti potrebujú, aby sme ich vypočuli, nechajme ich vyhovoriť. Treba hovoriť deťom o našej skúsenosti s Bohom. Tak ako Pavol, aj my potrebujeme poukazovať na prítomnosť Boha v našom živote.

Vo filme, kde bolesť a tragédia lomcovali nielen rodinou, otec objavoval hodnotu odpustenia. Boh mu dáva odpoveď na jeho bolesť a zúfalstvo. Aj mužovia boli hlboko oslovení týmto príbehom.

Na farskom dvore sa všetci posilnili dobrým gulášom. K obedu bol aj pohár dobrého piva, kofoly, či koláče ku kávičke.

Popoludní po prednáške sme kľakli pred eucharistického Pána, aby sme si vyprosovali Božie milosti. Mladí z višňovskej farnosti pripravili pre pútnikov podnetnú Taizé adoráciu.

MUDr. Pavol Lovecký zo Skalice sa vo svojom svedectve pútnikom zveril so svojou cestou za Kristom. Ako lekár v totalite mal so svojimi nadriadenými problém pre svoju vieru. Vždy sa pýtal Pána Boha, čo je jeho vôľa. Modlitba mu pomáhala a držala ho nad vodou. „Dozrievanie v bolesti", o ktorom nám lekár porozprával, bolo skutočne cestou k Božej pravde.

Mužský zbor Domovina z Nitrianskych Sučian pod vedením Ing. Márie Luchavovej ponúkol pútnikom pred svätou omšou recitál slova a spevu.

Ôsma diecézna púť mužov vyvrcholila svätou omšou, ktorú slúžil otec biskup Tomáš. Povzbudil mužov a otcov, ale aj ženy a matky. Rozoberal problémy súčasnej rodiny. Veľmi otvorene pomenoval ťažkosti. Nestolujeme spolu v rodinách. Mnohí pohŕdajú aj stolovaním, ktoré ponúka Ježiš v Božom dome. Pozval všetkých, aby kráčali za ním, v Božích šľapajách. Vyzval otcov a mužov, aby žili vieru s radosťou. „Otcovia, vy ste kňazmi domácej Cirkvi. Pozývajte k modlitbe. Tým, že svojím životom a skutkami dávate príklad, že ste Božím mužom, poskytujete svojim deťom informácie z prvej ruky, ako má vyzerať správny vzťah s Ježišom a ako sa podľa tohto vzťahu má každý deň žiť v pravde a kráse Katolíckej cirkvi."

Všetko, čo odznelo na 8. diecéznej púti mužov je možno vypočuť na stránke www.visnove.fara.sk

Fotogaléria

 

Niektoré reakcie na 8. diecéznu púť mužov 2017:

Ďakujeme za krásnu Púť mužov. Peter a Mária; 3. 9. 2017, 20,50 hod.

Znovu musím uznať, že to robíte so srdcom. Ďakujem za povzbudivý deň. Juraj 21,04 hod.

Film bol krásny a povzbudivý. Je potrebné nad ním pomeditovať. Mária 21,08 hod.

Guláš – ako tradične – nemal chybu. Iste, nešlo o guláš. Duchovná strava bola výborná. Vďaka za takúto púť mužov. Pavol 21,20 hod.

Veľmi pekne ďakujeme otcovi Róbertovi. Jeho slová a svedectvo nás veľmi povzbudili. Michal a Júlia 21,38 hod.

Na filme neplakali len ženy. Plakal som aj ja – chlap. Kde to beriete? Stále také dobré filmy. Matúš 21,51 hod.

Ďakujeme za úžasný duchovný zážitok, aj za všetko ostatné pohostenie. Hela a Stanko 21,52 hod.

Milý náš pán dekan, chcem Vám aj s Marekom veľmi pekne poďakovať za film Chatrč. Bol to pre nás krásny darček k nášmu dnešnému 6. výročiu svadby. Nech Vás Pán odmení za Vašu obetavosť, aj snahu pevným zdravím, Jeho požehnaním a nech Vás Panna Mária ochraňuje. Ďakujeme. Zuzka a Marek 22,04 hod.

Silné bolo svedectvo pána doktora Loveckého. Púť mužov ste mali opäť veľmi dobre zorganizovanú. Milada 22,08 hod.

Aj my sme uvažovali s manželom akých sme mali otcov, lebo už sú na Božej pravde. Otec Róbert nás inšpiroval. Aj sme si povedali, že musíme byť lepšou matkou i otcom. Lucia a Juraj 22,28 hod.

Veru ani my doma spolu nestolujeme. Dokonca ani v nedeľu. Pravdu hovoril pán biskup. Chyba je v nás. Budeme sa snažiť, aby sme to zmenili. Beáta a Samuel 22,35 hod.

Otec Róbert bol veľmi dobrý. Začnem pravidelnejšie čítať Sväté Písmo. Bol som aj v Gaboltove. Vaša púť je originálna. Tomáš 22,39 hod.

Nezažil som doma od otca pekné slovo. Opíjal sa, bil mamu, aj nás – deti. Otec biskup triafal klinček po hlavičke, keď o tom všetkom hovoril. Ďakujem mu, že to povedal tak otvorene. Marián 22, 45 hod.

Povedali sme si, že veru sa budeme aj my modliť každý deň jeden desiatok ruženca. Najskôr len my, ale budeme pozývať aj deti. Katka a Miloš 22,53 hod.

Pán dekan! Zo spevu chlapov z mužskej skupiny Domovina bolo cítiť, že to spievajú zo srdca a z presvedčenia. Celý deň bol krásny. Nech Vám Pán odmení Vašu snahu. Tešíme sa na budúci rok. Tatiana a Milan 23,07 hod.

Krásne do programu zapadla aj Taizé adorácia. Poďakujte Vašim mladým. Boli sme už na viacerých sv. omšiach, kde oni spievali, aj na veľkej púti rodín. Vždy sa ich spevom povzbudíme. Darinka a Lukáš 23, 17 hod.

Už sme boli u Vás tretí rok po sebe. Opäť ste nás povzbudili. Len škoda, že to naši kňazi nevyhlásili. A pritom sme ich prosili, aby na to nezabudli. Určite by prišli viacerí. Marek 23,22 hod.

Počúval som kvalitné prednášky, videl som krásny film, dobre som sa vyspovedal, najedol som sa dobrého gulášu, mal som dobrú kávičku, počul som svedectvo, krásne spevy. Pán biskup ma oslovil svoju praktickou kázňou. Paráda. Ďakujem. Peter 23,27 hod.

Pán dekan, ďakujem Vám za všetko, čo robíte pre nás pútnikov. Poďakujte aj všetkým, ktorí Vám pomáhajú. U Vás je vždy srdečnosť, úsmev. Dobre sa u Vás cítim. A myslím, že píšem za mnohých. Stano 23,50 hod.
Návrat späť