18. 07. 2023
Domov   >   Udalosti

Návšteva mons. Larry James Kulicka

Obce Stará Bystrica a Nová Bystrica navštívil v nedeľu 9. júla 2023 biskup diecézy Greensburg v americkej Pensylvánii Bishop Larry J. Kulick.
Jeho slovenské korene vedú do týchto dvoch obcí, keďže sám je vnukom slovenských imigrantov, ktorí prišli do USA hľadať lepší život. Ako spomenul v príhovoroch počas svätých omší, tento život jeho predkov bol však veľmi náročný. Popri ťažkých prácach v uhoľných baniach a oceliarňach to bola práve viera, ktorá im pomáhala zvládať tieto ťažké časy začiatku dvadsiateho storočia. Sami sa tak napokon stali pre miestnych obyvateľov svedkami pevnej viery, obetavosti a čestnosti, hodnôt, ktoré sú aj dnes veľmi potrebné, no čoraz vzácnejšie. Po prehliadke oboch obcí navštívil tiež miestny cintorín, na ktorom sú pochovaní jeho príbuzní a predkovia.

Mons. Larry J. Kulick bol vysvätený za biskupa 11. februára 2021. Jeho biskupský erb zdobí slovenský štátny znak a klasy obilia, ktoré takto heraldicky odkazujú na rodnú obec jeho predkov Novú Bystricu.

Foto: Adam Chovanec
Návrat späť