19. 10. 2013
Domov   >   Udalosti

Národná púť v Ríme 2013

Za výnimočných historických okolností sa uskutočnila v dňoch 26. - 28. februára Národná púť v Ríme...

Za výnimočných historických okolností sa uskutočnila v dňoch 26. - 28. februára Národná púť v Ríme, ktorú zorganizovala Konferencia biskupov Slovenska. Nechýbali na nej ani pútnici zo Žilinskej diecézy...

Trojdňovému programu dominovali spoločné slávenia, na ktorých sa zišla viac ako tisícka slovenských pútnikov. Jednu skupinu zo Žilinskej diecézy sprevádzal i známy moderátor a komentátor TV Noe Marcel Puvák.

Hneď v prvý deň, v utorok 26. februára - sa zišli pútnici pri hrobe sv. Cyrila v Bazilike sv. Klimenta. Sv. omšu za účasti slovenských biskupov celebroval košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Po jej skončení sa pútnici zo Žilinskej diecézy stretli aj s otcom biskupom Mons. Tomášom Galisom. Na pamiatku sa spoločne odfotili pri ostatkoch sv. Cyrila uložených v bočnej lodi Baziliky sv. Klimenta.
Skupina v ten deň navštívila Baziliku sv. Kríža v Jeruzaleme, Lateránsku baziliku a taktiež Baziliku sv. Pavla.

Streda sa niesla v znamení poslednej generálnej audiencie dnes už emeritného pápeža Benedikta XVI. na Námestí sv. Petra. Benedikt XVI. osobitne pozdravil v ich jazykoch pútnikov z Česka, Slovenska, Chorvátska a Rumunska.
Výnimočným duchovným zážitkom bola i popoludňajšia svätá omša v Bazilike sv. Petra, ktorú za účasti asi dvesto kňazov a biskupov celebroval kardinál Jozef Tomko.

Vo štvrtok 28. februára sa pútnici zišli v Bazilike Santa Maria Maggiore, kde sv. Cyril a Metod počas misie v Ríme položili staroslovienske bohoslužobné knihy na hlavný oltár. Sv. omšu pri hlavnom oltári smie celebrovať iba pápež alebo kardinál ním poverený. No pri príležitosti Národnej púte v Ríme dostal toto privilégium žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, ako biskup diecézy zasvätenej sv. Cyrilovi a Metodovi. Homíliu predniesol sekretár Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ.

Biskupi sa v rámci púte zúčastnili aj na medzinárodnom kongrese „Svätí Cyril a Metod medzi slovanskými národmi: 1 150 rokov od začiatku misie", ktorý sa uskutočnil na Pápežskom Východnom inštitúte a Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme.

Viac o Národnej púti v Ríme prinesie reportáž v najbližšom čísle časopisu Naša Žilinská diecéza.

 Návrat späť