10. 09. 2019
Domov   >   Udalosti

Milión detí sa modlí ruženec 2019

S radosťou pozývame zapojiť sa do celosvetovej modlitebnej iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec. Aj tento rok sa akcia bude konať 18. októbra.
Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi organizuje túto iniciatívu už dlhé roky s cieľom spojiť deti celého sveta v modlitbe.

Tento krát odpovedáme na výzvu pápeža Františka „vyhlásiť stav permanentnej misie" a preto sa budeme modliť ruženec svetla na úmysel svätého otca – za misie a misijné povolania.

Prostredníctvom tejto iniciatívy môžeme hlbšie pochopiť, aká mocná je modlitba posvätného ruženca, keď sa ho modlia predovšetkým deti, aby vyprosili pokoj a jednotu po celom svete.

Slovami sv. pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení."

Nad aktuálnym ročníkom prebral záštitu aj otec arcibiskup Mons. Bernard Bober, ktorý je predseda komisie KBS pre katechizáciu. Dovoľte mi preto aj v jeho mene pozvať vás k spoločnej modlitbe ruženca s vašimi deťmi či vnúčatami.

K modlitbe s ľuďmi po celom svete sa jednoducho pridáte na stránke www.miliondeti.sk

Ak pracujete s deťmi a chcete sa do akcie zapojiť, všetky informácie nájdete tu.

S deťmi sa môžete pomodliť celý ruženec, prípadne len jeho časť. Odporúčame k modlitbe pripojiť aj krátky výklad o význame ruženca.

Takýto výklad, ako aj informácie o histórii tejto modlitebnej akcie nájdete cez vyššie spomenutý odkaz. Informácie by ste mali nájsť aj vo svojich kostoloch a u katechétov.

Ak sa stihnete zaregistrovať do 18. septembra, veľmi radi vám pošleme drobný darček - ruženec, vyrobený kresťanskými rodinami vo Svätej zemi v rámci jedného z našich dobročinných projektov.

Otec Martin Barta, duchovný asistent ACN zdôrazňuje: „Za tie roky sa táto akcia skutočne stala celosvetovou, doslova „miliónovou”. Dotýka sa nielen detských sŕdc. Aj dospelí, ktorí deti na túto modlitebnú akciu pripravujú a modlia sa spolu s nimi, zažívajú nanovo Božiu prítomnosť a jeho pokoj. Modlitba ruženca je tak jedinečnou cestou k mieru.”


Návrat späť