31. 05. 2016
Domov   >   Udalosti

Menovanie nového generálneho vikára Žilinskej diecézy

Novým generálnym vikárom bude od 1. júla 2016 Mons. Marek Hriadel
Dňa 30. mája 2016 žilinský biskup Mons. Tomáš Galis vymenoval Mons. Mareka Hriadela, doterajšieho farára Farnosti Horná Poruba, za nového generálneho vikára Žilinskej diecézy s právnou účinnosťou od 1. júla 2016. Doterajším generálnym vikárom diecézy bol Mons. Ladislav Stromček, ktorý sa úradu zriekol, aby mohol prevziať pastoračnú službu farára a dekana v Čadci po neočakávanom úmrtí vsdp. Emila Floriša. Mons. Tomáš Galis so svojimi spolupracovníkmi poďakoval Mons. Stromčekovi za jeho doterajšiu službu a Mons. Hriadelovi poprial do nového úradu mnoho síl a Božieho požehnania.
Návrat späť