27. 03. 2018
Domov   >   Udalosti

Kvetný víkend v Žiline

Stretnutie mladých s otcom biskupom prinieslo v dňoch 24.-25 marca zaujímavý program. 

Okolo 300 mladých ľudí mali možnosť vybrať si spomedzi veľkého počtu workshopov, počúvali povzbudzujúce svedectvá a kvalitné prednášky, nemohol chýbať program spojený s modlitbou chvál. Podujatie organizovala Komisia pre mládež Žilinskej diecézy, organizačne ho pripravilo spoločenstvo Efata z Považskej Bystrice a k spolupráci prizvalo aj veľké množstvo zástupcov spoločenstiev z celej diecézy. Otec biskup počas svätej omše na Kvetnú nedeľu v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline okrem iného povedal: „Tento rok do pašií vstupujeme pri svetle, ktoré sa vyznačuje krehkým bielym sfarbením alabastru a výraznou vôňou vzácneho nardu. Tieto „nepotrebné" detaily nám pomáhajú opustiť náš zaužívaný spôsob uvažovania založený na systéme „skutok – výsledok, oplatí sa – neoplatí sa, investícia – zisk" a uvádzajú nás do Božieho systému, ktorý stavia na princípe „z lásky" a „zadarmo". Nepochopiteľné a na prvý pohľad „zbytočné" gesto nejakej ženy nám v kontexte pašiového príbehu pomáha pochopiť, že tou najcennejšou alabastrovou nádobou je sám Ježiš. Táto nádoba bude onedlho rozbitá a na všetkých (nielen na tých, ktorí si to zaslúžia) sa vyleje ten najvzácnejší olej Božej lásky." Mládeži zvlášť zdôraznil: „Vy mladí potrebujete cítiť, že niekto vám skutočne dôveruje. Vedzte, že Cirkev vám dôveruje. A vy dôverujte Cirkvi!"Návrat späť