14. 06. 2023
Domov   >   Udalosti

Kňazská a diakonská vysviacka 2023

Počas uplynulého víkendu sme prežívali veľkú duchovnú radosť. 
V piatok večer v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Martine na sídlisku Sever vysvätil Mons. Tomáš Galis štyroch mladých mužov na diakonov. František Galis, Jakub Galmiš, Miroslav Maňak a Peter Sovík sa diakonským svätením užšie spojili s Pánovým oltárom, stali sa vysvätenými hlásateľmi Evanjelia a dali sa tak do služby Bohu i Božiemu ľudu. V sobotu pri slávnostnej svätej omši v žilinskom kostole Sedembolestnej Panny Márie na sídlisku Vlčince vysvätil žilinský biskup troch kňazov. Matúš Mažgut, Michal Rudinec a Adam Štefanec, všetci traja pochádzajúci zo Žiliny, sa tak stali vysluhovateľmi Kristových sviatostí a prvý krát spolu s biskupom a ostatnými kňazmi diecézy priniesli na oltári Pánovu obetu. Pozývame vás k modlitbe za našich diakonov a novokňazov, nech im Pán udelí potrebné milosti v ich službe a nech vytrvajú vo svojej túžbe nasledovať ho s nerozdeleným srdcom.

Foto: Alexander Backa, Jozef ŠkultétyNávrat späť