04. 05. 2020
Domov   >   Udalosti

Informujeme - posunutie termínu

Diecézna súťaž o najlepšie„Katedrálne" cukrárske a pekárenské výrobky

Kategórie: I. pekárenský výrobok

II. cukrárenský výrobok

Cieľ súťaže: Vytvoriť nový alebo doteraz komerčne neprezentovaný výrobok pekárenského alebo cukrárenského charakteru (trvanlivosť minimálne 21 dní), ktorý bude ideovo alebo formálne (zobrazením, názvom a pod.) odkazovať na žilinskú Katedrálu Najsvätejšej Trojice alebo jej časť, t.j. vytvorenie originálneho, cenovo prístupného výrobku, popularizujúceho katedrálny chrám alebo jeho časť. Pravidlá súťaže boli uverejnené v čísle (3/2020) časopisu Naša Žilinská diecéza, zároveň aj na diecéznej stránke v časti o katedrále https://www.dcza.sk/sk/dokumenty/katedrala.

Termín súťaže a predkladanie súťažných výrobkov sa pre pretrvávajúcu epidémiu prekladá na neskoršie, pravdepodobne na jeseň 2020. O spresnení termínu Vás budeme informovať.Návrat späť