26. 04. 2018
Domov   >   Udalosti

Diecézne kolo Biblickej olympiády

Diecézne kolo Biblickej olympiády: I. kategória a II. kategória

Diecézne kolo Biblickej olympiády I. kategória

Dňa 24. apríla 2018 sa v Diecéznom centre v Žiline uskutočnilo diecézne kolo Biblickej olympiády v kategórii základné školy. Tento školský rok je už 17. ročníkom olympiády. V rámci diecézy sa do súťaže zapojilo 77 základných škôl našej diecézy. Víťazi dekanátnych kôl postúpili do diecézneho kola. V tento deň súťažilo 11 trojčlenných družstiev základných škôl za jednotlivé dekanáty.

V diecéznom kole bolo 6 súťažných úloh:
1. Kto vie, odpovie
2. Posolstvo biblického textu
3. Audio
4. Scénka
5. SMS-ky
6. Práca s obrazom

Úspešní riešitelia sú tí, ktorí dosiahli minimálne 60 % z celkového počtu bodov.
Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a vyslovujeme poďakovanie za svedectvo, postoje, preukázané vedomosti a veľa času a úsilia venovaného práci so Svätým písmom.
Trojčlenné družstvo v zložení Tobiáš Šulava, Dávid Šulava, Timotej Šulava zo Základnej školy v Podvysokej sa umiestnili na 1. mieste, postupujú do vyššieho kola a budú reprezentovať Žilinskú diecézu na národnom kole súťaže v dňoch 15. – 17. mája 2018 v Rožňavskej diecéze.

https://photos.app.goo.gl/PomWbmemUPLZbpfl1

Diecézne kolo Biblickej olympiády II. kategória

Dňa 25. apríla 2018 sa v Diecéznom centre v Žiline uskutočnilo diecézne kolo Biblickej olympiády v kategórii stredné školy. V rámci diecézy sa do súťaže zapojilo 29 stredných škôl našej diecézy. Víťazi dekanátnych kôl postúpili do diecézneho kola. Súťažilo 6 trojčlenných družstiev stredných škôl za jednotlivé dekanáty.
V diecéznom kole bolo 6 súťažných úloh:
1. Kto vie, odpovie
2. Posolstvo biblického textu
3. Audio
4. Scénka
5. SMS-ky
6. Práca s obrazom

Úspešní riešitelia sú tí, ktorí dosiahli minimálne 60 % z celkového počtu bodov.
Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a vyslovujeme poďakovanie za krásne svedectvo priateľstva, postoje zodpovednosti, preukázané vedomosti a „prekopávanie" textu Svätého písma.
Trojčlenné družstvo v zložení Valéria Brnčalová, Mária Wallenfelsová, Ivana Wallenfelsová z Bilingválneho gymnázia v Žiline sa umiestnili na 1. mieste, postupujú do vyššieho kola a budú reprezentovať Žilinskú diecézu na národnom kole súťaže v dňoch 15. – 17. mája 2018 v Rožňavskej diecéze.

https://photos.app.goo.gl/nNyf8ObR53wfFyKz2Návrat späť