19. 10. 2013
Domov   >   Udalosti

Diecézna púť rodín vo Višňovom pri Žiline – Mária, Matka pútnikov

Tradične posledný júnový víkend - pred sviatkom Návštevy Panny Márie sa vo Višňovom pri Žiline uskutočnila Diecézna púť rodín. Pred prázdninami akoby manželky pozývali svojich manželov a deti na púť rodín do Višňového, po prázdninách zase manželia pozývajú svoju rodinu do tohto pútnického miesta na púť mužov. Tohtoročná púť v Roku viery bola na tému: Mária - Matka pútnikov. Pán biskup ako prvý pútnik Žilinskej diecézy putoval do Višňového, aby pozdravil Matku Božiu a povzbudil ako nástupca apoštolov ostatných pútnikov. Vyzdvihol „putovanie, ktoré bolo vždy významnou udalosťou v živote veriacich, lebo pripomínalo osobnú cestu veriaceho po stopách Vykupiteľa a jeho Matky Márie. Chápalo sa aj ako cvičenie sa v činnej askéze, v ľútosti nad ľudskými slabosťami, bolo spojené s vyznávaním hriechov vo sviatosti zmierenia a prijímaním Eucharistie, ako prejav trvalej bdelosti nad vlastnou krehkosťou a vo vnútornej príprave na obnovu srdca. Putovanie nie je výsadou kresťanstva. Je vlastné dejinám ľudstva. Kde je človek, tam je putovanie. Človek je „homo viator", človek, ktorý je stále na ceste. Pôvodný význam termínu viator znamená, že každý človek ako pútnik je v pohybe."

Adorácia po sv. omši bola obetovaná za rodiny. Boh „vymyslel" rodinu ako muža, ženu a dieťa.
Spoločenstvo mladých z Dómu sv. Martina ponúklo svedectvá, chvály, modlitby. Talianska adorácia, krížová cesta na tému „púť rodiny", modlitba sv. ruženca s meditáciami boli zostúpením do hĺbky našej viery. Všetci putujeme za vznešeným cieľom. Páter Leopold, kapucín, hovoril vo svojej kázni o tom, čo všetko sa môže prihodiť na našej púti. Jozef Bagin, súdny vikár, sa pýtal mladých na mládežníckej sv. omši, aký je zmysel nášho pozemského putovania? Dal jednoduchú odpoveď: cesta k nebu. Mária, ktorá putovala do Aim Karem k sv. Alžbete, do Betlehema, do Egypta, do Nazareta, na Golgotu, nás učí ako máme putovať my do nášho jediného cieľa - do neba.
Novokňazi Žilinskej diecézy Peter Becík a Lukáš slúžili slávnostnú sv. omšu v nedeľu. Lukáš vo svojej homílii poukázal ma životný štýl, ktorý nám ponúka Panna Mária. Počas celej púte bola vo višňovskom chráme relikvia krvi blahoslaveného Jána Pavla II.

Viac na www.visnove.fara.sk

Foto: Janka ŠustekovaNávrat späť