31. 12. 2019
Domov   >   Udalosti

Diecézna projektová súťaž

Výsledky hlasovania o farských a diecéznych projektoch

Vďaka mimoriadnej angažovanosti stoviek ľudí v šesťdesiatich farnostiach našej diecézy sa zrodilo množstvo dobrých nápadov pre dobro farností, pre posilnenie možností tvorivo ohlasovať Ježišovu Dobrú Zvesť, podporiť prácu s deťmi, pomôcť mladým ľuďom lepšie využiť voľný čas, poslúžiť seniorom, osamelým

a núdznym ľuďom, budovať spoločenstvo, prehĺbiť si manželské či rodičovské poslanie a mnoho ďalších spôsobov ako budovať farnosť

Mnohé z týchto projektov sa budú môcť realizovať
aj vďaka 13 064 hlasom, ktorými boli podporené farské projekty
a vďaka 3 121 hlasom, ktorými boli podporené diecézne projekty.

ĎAKUJEME!

___________________________________________________________________________

Všetky informácie nájdete na webovej stránke projekty.dcza.skBez názvu.jpgNávrat späť