06. 02. 2017
Domov   >   Udalosti

Deň zasväteného života v Žilinskej diecéze 2017

Mons. Tomáš Galis slávil so zasvätenými osobami Žilinskej diecézy vo štvrtok 2. februára 2017 sviatok Obetovania Pána, ktorý je zároveň aj Dňom zasväteného života.

Stretnutie sa začalo svätou omšou v Kostole obrátenia sv. Pavla v Žiline. V homílii otec biskup Tomáš vyzdvihol slovo stretnutie, ktoré významne charakterizuje nielen sviatok Obetovania Pána, ale aj život každého človeka, nevynímajúc zasväteného. Za dar povolania zasvätení poďakovali aj obnovou svojich rehoľných sľubov.

Po svätej omši pokračoval program pre zasvätených v centre Fidélio u kapucínov, kde sa zasvätení vzájomne zdieľali so svojimi zážitkami a skúsenosťami z Roku milosrdenstva a spoločným agapé. Zasvätení zo Žilinskej diecézy ďakujú otcovi biskupovi Tomášovi za milú prítomnosť, pohostinnosť a spoločne prežitý deň zasväteného života.

 

Text: Anna Poláčková OSF
Foto: Daniel Imriška SDB
Návrat späť