19. 10. 2013
Domov   >   Udalosti

Deň zasväteného života v Žilinskej diecéze

V Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline sa 2. februára zišli rehoľníci a rehoľníčky pôsobiaci v Žilinskej diecézy ...

V Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline sa 2. februára zišli rehoľníci a rehoľníčky pôsobiaci na území Žilinskej diecézy, aby spolu s diecéznym biskupom Mons. Tomášom Galisom spoločne slávili Svetový deň zasväteného života a ďakovali za dar povolania.

Stretnutie začalo eucharistickou adoráciou spojenou s liturgiou hodín a modlitbou posv. ruženca. Vrcholom bola sv. omša, pri ktorej boli požehnané hromničné sviece. Rehoľníci so zapálenými sviecami v zástupe vstúpili do katedrály ako múdre panny z podobenstva s horiacimi lampami. Otec biskup v homíli zdôraznil, aby rehoľníci obetou svojho života svietili bratom a sestrám a pozývali ich do svojej prítomnosti a zapálili pre Krista - aby sa stali povolávajúcimi. „Ak chcem zapáliť, sám musím horieť. Niektorí zasiahnutí dobrým príkladom zostanú a semienko dobrého príkladu prinesie úrodu" dodal biskup. Po homílii si rehoľníci spoločne obnovili svoje sľuby modlitbou od sv. Tomáša Akvinského.

Po sv. omši sa rehoľníci presunuli do auly gymnázia sv. Františka, kde si vypočuli prednášku sestry Dagmar Královej, FMA na tému „Viera biblických žien a zasvätený život".

Sestra Dagmar hovorila o tom, že prostredníctvom Biblie môžeme nahmatať vieru, ako ju chápali, žili a ako v nej rástli nielen otcovia viery, ale aj ich životné partnerky. Poukázala na pramatku našej viery - Sáru a na to, ako sa jej cesta viery odrážala v osudoch mnohých ďalších biblických žien: Rebeka, Ráchel, Rachab, Rút, Anna, Tamara a iné až po Alžbetu a napokon Pannu Máriu, ktorá uverila, že Bohu nič nie je nemožné. „Čo má s cestou starozákonných postáv spoločné zasvätená osoba? Veľa: zápas o život a cestu viery. Ide o to, aby rehoľník zakúsil, že je plodným iba skrze vieru. Niet viery a už vôbec niet lásky bez skúšky" zakončila sestra Dagmar.
Po prednáške nasledoval spoločný obed v jedálni gymnázia.

sestra Celina Pčolinská

 

Foto: Peter BoškoNávrat späť