03. 02. 2014
Domov   >   Udalosti

Deň zasväteného života v Žiline

V sobotu 1. februára sa v Žiline stretli rehoľníci a rehoľníčky s otcom biskupom Tomášom Galisom.

Najprv v katedrále pripravili otcovia dominikáni adoráciu a ruženec. Potom nasledovala sv. omša, ktorú slávil otec biskup. Vo svojom príhovore okrem iného zdôraznil: "Evanjeliový príbeh predstavuje výrečný obraz darovania vlastného života zo strany tých, ktorí sú povolaní, aby v Cirkvi a vo svete reprezentovali charakteristické črty Ježiša čistého, chudobného, poslušného, zasväteného Otcovi. V dnešnom sviatku slávime mystérium zavätenia: zasvätenia Kristovho, Máriinho, zasvätenia všetkých, ktorí sa dávajú na cestu nasledovania Ježiša z lásky k Božiemu kráľovstvu.” A vzápätí dodal: "My biskupi si musíme uvedomiť, že zasvätené osoby nie sú materiálom na pomoc, ale predstavuje charizmy, ktoré obohacujú diecézy.” Po svätej omši sa v priestoroch Diecézneho centra prihovoril Milan Bubák SVD v prednáške o druhom obrátení sv. Petra, ktorá prítomných veľmi povzbudila. Slávnosť zakončili neformálnymi rozhovormi a agapé.

Zdeno Pupík

Návrat späť