20. 02. 2014
Domov   >   Udalosti

Biskup Tomáš Galis na návšteve FNsP v Žiline

Dňa 11. februára 2014, pri spomienke na Pannu Máriu Lurdskú, kedy sa slávi Svetový deň chorých,
žilinský biskup, Mons. Tomáš Galis, navštívil Fakultnú nemocnicu s Poliklinikou v Žiline. V dopoludňajších hodinách sa stretol s jej riaditeľom MUDr. Štefanom Volákom a navštívil tiež pacientov na internom oddelení. Popoludní slúžil sv. omšu v nemocničnej kaplnke, pri ktorej sa prihovoril pacientom a vyslúžil im sviatosť pomazania chorých.
 Návrat späť