15. 06. 2023
Domov   >   Udalosti

Adorácia kňazov

V Katedrále Najsvätejšej Trojice sa už po štvrtý krát stretli kňazi Žilinskej diecézy, 
aby spolu s biskupom adorovali Krista, Najvyššieho pastiera, v Oltárnej Sviatosti. V okruhu júnových dní si väčšina z nich pripomína svoju vlastnú vysviacku. Pred Eucharistiou preto zhromaždení kňazi ďakovali za tento vzácny dar a spoločnou modlitbou vyprosovali požehnanie pre svoje kňazské pôsobenie vo farnostiach diecézy. Modlitba adorácie kňazov Žilinskej diecézy pochádza z ich vlastnej iniciatívy a to najmä z uvedomenia si potreby budovať živý vzťah so Spasiteľom, diecéznym biskupom i medzi sebou navzájom.

Návrat späť