19. 10. 2013
Domov   >   Udalosti

9. Púť rádia Lumen

Rádio Lumen dňa 18.5.2013 organizovalo už 9. púť do Sanktuária Božieho Milosrdenstva ...

Rádio Lumen dňa 18.5.2013 organizovalo už 9. púť do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Lagiewnikoch, na ktorej bolo prítomných okolo 22 tisíc pútnikov zo všetkých kútov Slovenska. Téma tohtoročnej púte korešpondovala s Rokom viery, ktorý vyhlásil ešte pápež Benedikt XVI.: a teda: Viera je poklad života. Pútnici mohli pristúpiť pred svätou omšou k sviatosti zmierenia. Svätú omšu celebroval žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Popoludní o 15.00 sa veriaci modlili Korunku Božieho Milosrdenstva a na záver im boli požehnané devocionálie.

Ponúkame niekoľko myšlienok z homílie otca biskupa Tomáša Galisa:

„Čo je poklad vo všeobecnosti všetci dobre vieme, že je to veľmi cenná, vzácna, nám drahá vec... Keď hovoríme o viere ako poklade, nejde o vec, ale o vzácny dar, ktorý sme dostali od Boha pri krste, ale ktorý je aj hlboko ľudským a slobodným úkonom, ktorým potvrdzujeme, že podľa viery chceme i žiť. Dôverovať Bohu a súhlasiť s jeho pravdami, ktoré zjavil, neodporuje ani slobode, ani rozumu človeka. Viera je teda súhlasom, ktorým naša myseľ a naše srdce hovorí Bohu svoje „áno", vyznávajúc, že Ježiš je Pán. Toto „áno" premieňa život, otvára mu cestu k plnosti zmyslu, robí ho novým, plným radosti a dôveryhodnej nádeje. Keďže tento poklad je darom, hovorením o ňom sa neochudobňujeme, ani nás nenapĺňa strachom, ale rozradostňuje naše srdcia, dáva zmysel nášmu životu, prináša radosť a nádej druhým".

„Božie milosrdenstvo je veľká a hlboká Božia láska k nám, je to láska, ktorá sa nikdy nezmenšuje, vždy nás drží za ruku a podporuje nás, pomáha nám vstať a vedie nás. Svätý otec František na nedeľu Božieho milosrdenstva povedal: „Okolo seba máme toľko svetských ponúk, nechjme sa vždy zachytiť Božou ponukou, pretože ona je vždy láskavým pohladením. Pre Boha nie sme číslami, sme dôležití, ba dokonca najdôležitejší; aj keď sme hriešnici, sme tými, ktorí mu najviac ležia na srdci". Nechajme sa milí pútnici, sestry a bratia zachytiť touto Božou ponukou. Prostredníctvom krstu sme sa stali Božími deťmi, pretože žijeme v Kristovi. Boh je večný Otec Ježiša Krista. A Boh je Otec tých, ktorí žijú v Ježišovi Kristovi skrze krst. Aby sme použili obľúbený výraz cirkevných otcov, sme „synovia v Synovi".

„Sme „Boží synovia a dcéry", milovaní, toto je to opravdivé „dedičstvo otcov", ktoré už vyše 11. storočí v pokore, ale aj v hrdosti odovzdávame z generácie na generáciu napriek rôznym lichotivým ponukám a rôznym vábeniam, napriek vyhrážkam a zastrašovaniu, napriek zatváraniu a prenasledovaniu, napriek fyzickému či psychyckému trýzneniu a mučeniu jednotlivcov či celých rodín, napriek zinscenovaným procesom, justičným omylom a následným vraždám či smrtiam. Aj v posledných desaťročiam slobody a demokracie v našich krajinách sa snažíme s bázňou a dôverou, vo vedomí, že sme milovanými „Božími deťmi", túto vieru odovzdávať svojim najbližším napriek sofisticky prešpekulovaným genderovým, čiže rodovým ideológiám. Už len zo spoločenského hľadiska rodová ideológia prináša radikálne spochybnenie manželstva a rodiny, ako aj zdravý vývoj budúcich generácií, čím vedie ku kultúre, ktorú blahoslavený pápež Ján Pavol II. otvorene nazval „kultúrou smrti".

„Nebojme sa stálych záväzkov, záväzkov, ktoré zahŕňajú a ovplyvňujú celý náš život! Len takto sa náš život stane plodným. To je sloboda: mať odvahu urobiť veľkodušne takéto rozhodnutia. Celý Máriin život je nám príkladom, je nádherným hymnom na život, je to hymnus lásky k životu vo vedomí, že sme milovanými Božími synmi a dcérami".

Foto: Vladislav SalamonNávrat späť